Kullanıcı Sözleşmesi

Pomelon olarak büyük önem verdiğimiz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” kapsamında hem kanunda ifade edilen bazı terimler hem de yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.

KVKK Nedir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 ‘da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. Pomelon da, tüm kuruluşlar gibi bu Kanuna uymakla yükümlüdür.

Kişisel Veri Nedir?

Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. Ad, soy ad, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir.

Veri İşleme Nedir?

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “veri işleme” olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, verilerin arşivlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, analiz edilmesi ve sınıflandırılması veri işleme kapsamına girer.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi
Pomelon tarafından ya da Pomelon adına hizmet veren kuruluşlar tarafından kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesi sebebinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz ile şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya usulüne uygun olarak anonim hale getirilecektir.

Hak ve Yükümlülükler

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Pomelon veri sorumlusudur. Kişisel verileriniz ile ilgili tüm taleplerinizi Cumhuriyet Mahallesi, 23 Nisan Blv.No:117, 48200 Milas/Muğla adresinde bulunan şirket merkezine posta yolu ile iletebileceğiniz gibi info@pomelon.com.tr uzantılı e-posta adresi ve 0 (252) 512 10 21 no’lu telefon hattından da tüzel kişiliğimize ulaşma imkânınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında

Kişisel bilgilerimin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla Pomelon tarafından ya da Pomelon adına hizmet veren kuruluşlar tarafından otomatik olmayan yollarla toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, 3. kişi veya kurumlara aktarılmasına, 3. kişi veya kurumlardan devralınmasına, elde edilebilir hale getirilebilmesine, sınıflandırılmasına ve kullanılmasına muvafakat etmekteyim. Yukarıdaki belirtilen hususları anladığımı, yasal haklarımın neler olduğunu öğrendiğimi, verilerimin üzerinde gerçekleşen her türlü işlemi onayladığımı ve buna göre rızamı açıkladığımı kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

Çocuk Kulübü Kayıt Formu